zondag 19 mei 2013

Nieuwsbrief 3

Laatst zijn we een week in Ierland geweest om te kijken en te luisteren wat OM Ierland allemaal doet. We hebben gekeken hoe wij zouden kunnen helpen en hoe het leven er uit zal gaan zien als wij de zending in zouden gaan.  

Het was een bijzondere week. We hebben met veel mensen binnen het OM-team gesproken en veel gezien.

We hebben een beeld gekregen van de vele zegeningen die God Ierland geeft door het werk OM, op vrijdagavond zijn we mee geweest met de Big Red Bus om samen met het team mee te helpen bij de straat-evangelisatie, de gesprekken die we daar hebben gevoerd zijn heel bijzonder geweest. Richard heeft samen met 2 OM-ers een gesprek gehad met een jongen, ze hebben hem verteld wie Jezus is en wat Hij voor hem gedaan heeft. Het hele gesprek duurde 5 minuten hoogstens maar na die tijd vertelde de jongen; “wat jullie mij nu vertellen is veel interresanter dan mijn leraar mij op school verteld heeft over Jezus”. Dat was een bijzondere ervaring. We hebben ook een beeld gekregen hoe wij OM Ierland met onze gaven en talenten kunnen helpen


Na deze week is er een tijd van bezinning, gebed en gesprekken geweest. Beiden hebben we een lied dat in de afgelopen weken steeds weer in ons opkwam voor Richard is dat het lied “Ga” van Matthijn Buwalda en dan vooral de volgende regels: U zegt ga, U wilt dat we gaan, Wat heeft de wereld aan uw zegen, Als wij ons niet bewegenVoor Irene was dat een lied dat in Ierland ook steeds in haar hart kwam nl “Heer,  laat me vol zijn”van Martin Brand en dan steeds de volgende regels: Heer, laat me vol zijn van U en minder van mij. Laat me rijk zijn in U met wat U geeft aan mij.

De tijd van bezinning namen we door naar preken te luisteren van Andy Stanley een Amerikaanse predikant via de www.yourmove.is daar vonden we een serie preken over keuze’s maken en tijdens en vooral na de 3de preek waren we er voor ons zelf uit we kunnen geen nee zeggen tegen Ierland.


Preek ging over welk verhaal wil je vertellen over je leven. Vaak kunnen wij in 3 รก 4 zinnen ons levensverhaal vertellen en dan zie je vaak dat je voor keuzes hebt gestaan en dat die precies passen in je verhaal.


De preek ging over het leven van Jozef en de keuze waar hij voor stond en dan vooral die als zijn broers na jaren voor hem staan, hij had kunnen zeggen met deze mannen wil ik niets te maken hebben maar hij dacht aan wat God voor hem gedaan had in de afgelopen jaren en gaf zijn broers te eten. Als wij nu het verhaal lezen zien wij een geheel maar zelf Jozef wist niet wat het gevolg was van zijn keuze. Dat weten wij ook niet maar we maken de keuze met God.


Na voor ons deze bevestiging van God te hebben gekregen dat Hij ons in Ierland wil gebruiken, moesten we nog wel wat geduld op brengen. Gelukkig kwam na 3 weken het verlossende mailtje uit Ierland! Het team in Ierland ervaart ons als gezin, echt als gebedsverhoring om hen te helpen met het verspreiden van het evangelie in Ierland.

We zijn dus aangenomen. Het gaat dus echt gebeuren we gaan het Drentse/Hollandse landschap verruilen voor het Ierse!


De komende tijd zal een drukke tijd worden met de verkoop van het huis, fondsenwerven, het bemoedigen van elkaar als familie & vrienden & gemeente, trainingen volgen en gesprekken voeren. We hopen jullie binnenkort graag meer te vertellen over wat het werk van OM-Ierland precies inhoudt en wat onze rol daarin zal zijn.

De kinderen die vinden het, zoals Ina zegt;" van alles wat". Leuk om naar een ander land te gaan, moeilijk dat ze  familie, vriendjes en vriendinnetjes achter moeten laten. Ze zien tegelijk ook de waarde van internet, Facebook en Skype :-). En ze weten dat we het niet voor ons zelf doen maar voor God.

We voelen ons gedragen door God en jullie gebeden en willen jullie vragen om voor ons te blijven bidden.

Richard & Irene & Ina & Gerard & Willemijn