zaterdag 15 juni 2013

zaterdag 8 juni 2013

House for sale

Ons huis is te koop.


kijk op:funda

supportbriefHallo allemaal,
Wij zijn Richard en Irene en samen met onze 3 kinderen Ina,Gerard en Willemijn zijn we ons aan het voorbereiden op één van de grootste stappen in ons leven. We hopelijk namelijk in augustus 2013 te worden uitgezonden naar Ierland als zendeling.

Voor wie gaan we werken?
Allereerst voor God! En dat via Operatie Mobilisatie (OM).
OM is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie. Ze zijn al ruim 50 jaar actief in het helpen van de kerken om de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurd op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken er over land of zee op uit. Het meest bekend zijn ze van het zendingsschip Logos Hope.

Waarom Ierland?
In Ierland wonen 4 miljoen mensen, de meerderheid katholiek. Sommige van hen zijn erg oprecht. Maar helaas zijn er ook velen, bijna 99%, die geen levende relatie met God hebben. In de afgelopen tien jaar is de Ierse samenleving sterk veranderd. Hoewel het katholicisme een belangrijke invloed op het land en de cultuur heeft, geeft de traditionele religie geen antwoorden op ernstige sociale problemen zoals alcoholisme, tienerzwangerschappen, gokverslaving en zelfmoord.
De grootte van de plaatselijke kerken loopt sterk uiteen, maar met gemiddeld 50 gelovigen, blijven de meeste kerken klein en hebben geen (full-time) kerkleiders.
Over het algemeen is er meer openheid ontstaan voor het evangelie de afgelopen jaren. Veel kerken willen deze openheid gebruiken, maar beschikken niet over de juiste vaardigheden, ervaring of kennis om dat goed te doen. Een enorm potentieel dat ontsloten kan worden door samenwerking met en mobilisatie van de kerken in Ierland.

Wat doet OM Ierland?
Vanuit een oud landhuis Lacken House (het hoofdkwartier van OM in het midden van Ierland) vertelt OM de Ieren over Jezus. Het team ondersteunt Ierse kerken met godsdienstlessen op scholen, theaterstukjes (met poppen, muziek, dans, drama, goocheltrucs) en straatevangelisatie. 

Wat gaan wij doen?
Voor Richard is dat heel praktisch. Hij leidt de technische dienst. Dit houdt vooral in dat hij de verbouw en verbetering van het Lacken House (het hoofdkwartier van OM Ierland) aanstuurt en hieraan meewerkt. Irene wordt onderdeel van Creative Arts Team door programma’s en theaterstukjes te ontwikkelen. Hiernaast nemen we beiden afwisselend deel aan de evangelisatieactiviteiten in het land.

Samen!
Zending is een werkwoord maar dat betekent niet dat iedereen het veld in moet gaan. Er zijn mensen die geroepen worden om te gaan en er zijn mensen die geroepen worden om te bidden en er zijn mensen die geroepen worden om te geven. Zo heeft iedereen zijn eigen taak. Dat lezen we al in Romeinen 12 waar staat: “4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.” Ook in het verkondigen van Gods woord heeft ieder zijn rol.

Ondersteunen?
Wilt u meehelpen het evangelie in Ierland te verbreiden? En zo zending ook eigen te maken. Dat kan met uw gebed, uw meeleven en financiële steun. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u uw ondersteuning aangeven. Of via de site van OM, kijk even bij ondersteuning hoe dat moet.
Als u echt wilt meehelpen, zou u dan niet te lang willen wachten met het invullen en opsturen van de machtiging. Wij kunnen namelijk pas naar Ierland vertrekken als het grootste deel van de begroting is toegezegd.
Richard & Irene & Ina & Gerard & Willemijn

Antwoordkaart
Ja, ik ben graag bereid om zending in Ierland en zo het werk van Richard & Irene te ondersteunen door middel van gebed, meeleven en/of financiële steun.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief per: O Post O Email (heeft voorkeur!)

Ik zeg toe m.i.v. 01-08-2013 voor de duur van de uitzending of tot wederopzegging per:
O maand O kwartaal O jaar O eenmalig, een bijdrage te zullen geven van:
O 10 O 20 O 50 O anders, namelijk EUR .....................................
O Ik machtig Stichting Operatie Mobilisatie mijn bijdrage van mijn rekening af te schrijven.
O Ik zal mijn bijdrage zelf voldoen door overschrijving naar rekening 114232938
t.n.v. Operatie Mobilisatie te Emmeloord, o.v.v. Familie van Opstal.

U kunt deze antwoordkaart opsturen naar :
TFT Familie van Opstal, p/a Klaverveld 25, 9407 GT Assen
Een mailtje of een telefoontje naar OM is genoeg om de machtiging stop te zetten.
Uw gift is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Naam: ………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: …………………… …………………………………………
Telefoon: ………………… E-mail: ………………………………………………………….
□ giro- of □ bankrekeningnummer: …………………………………………………
Datum: ……………………. Handtekening: ………….………………………………….
Kijk ook eens op: www.omrichardenirene.nl