vrijdag 26 juli 2013

Nieuwsbrief 4 Juli 2013

Hallo allemaal,

Afgelopen vrijdag 19 juli was het moment om definitief de beslissing te nemen. Vertrekken we in september naar Ierland? Voor een positief resultaat moesten we aan twee voorwaarden voldoen: ons huis moest zijn verkocht en onze begroting voor 100% gedekt met toezeggingen. Helaas hebben we aan beide voorwaarden niet voldaan.
We hebben in de afgelopen vijf weken waarin ons huis nu te koop staat drie bezichtigingen gehad. Maar van geen deze drie potentiële kopers heeft een bod uitgebracht. Daarom staat de woning nog steeds te koop. 
Ook financiële ondersteuning hebben we nog onvoldoende. Momenteel is 55% van de maandelijks benodigde € 3.600- toegezegd.

We bedanken iedereen die ons tot nu toe gesteund heeft op welke manier dan ook.

Maar hoe nu verder? 

Heeft God ons echt wel geroepen?
Wil hij dat we verder gaan of moeten we stoppen?
Hebben we dingen verkeerd gedaan?

Deze vragen hebben wij onszelf de afgelopen week gesteld.
En bij wie anders dan bij onze God konden we deze vragen neerleggen. En hoe wonderlijk zoals Hij antwoordt. We mochten een preek horen over Johannes de Doper. Johannes zat in de gevangenis en stuurde zijn leerlingen naar Jezus met de vraag; ‘ Bent u het die komen zou of moeten we een andere verwachten.’ Een twijfel bij Johannes, terwijl het Johannes zelf was die getuigde ‘ zie het Lam Gods’. Het antwoord van Jezus is; ‘ vertel Johannes wat je ziet gebeuren.’ 
Ook al gaan dingen anders dan je verwacht, blijf de zegeningen en wonderen zien. Voor ons was dit een bevestiging. God heeft de afgelopen tijd zoveel zegeningen gegeven. Wij zitten nu niet bij de pakken neer omdat het nu anders loopt dan dat wij gedacht hadden.


Wij voelen ons nog steeds door God geroepen om Hem te dienen in Ierland! Daarom verlengen we het traject van voorbereiding tot eind december 2013. En het vreemde is dat toen we deze beslissing genomen hadden juist rust kregen in ons hart en hoofd. Er had anders de komende drie weken nog zo ontzettend veel geregeld moeten worden: de verhuizing, uit laten schrijven, oriëntatie op een school, verzekeringen, afscheid nemen etc.. 
Voor dit alles gebruiken we nu de komende vier maanden, met daarbij als speerpunten het op orde krijgen van de financiën en de verkoop van ons huis.
Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet, maar daarmee gaan we aan de slag als het TFT weer compleet is na de vakantie.

Wat betekent dit voor de mensen die toezeggingen hebben gedaan?

U hebt toegezegd zelf geld over te maken naar OM t.n.v Fam. van Opstal en u hebt het geld al overgemaakt. Dit geld blijft bij OM staan tot het moment van onze uitzending.
U hebt toegezegd zelf geld over te maken naar OM t.n.v. Fam van Opstal, en u hebt het geld nog niet overgemaakt. Dan mag u daar mee wachten tot december.
U hebt een machtigingskaart ingevuld en die is opgehaald of u heeft hem opgestuurd. Deze machtiging wordt pas één maand voordat wij daadwerkelijk vertrekken van kracht. We gaan ervan uit eind december alsnog naar Ierland te vertrekken zodat de machtiging ingaat op op 1 december 2013.

Wij gaan ervan uit dat de toezegging die u gedaan heeft mag blijven staan totdat wij daadwerkelijk vertrekken in december 2013. Als dit niet het geval is kunt u dit laten weten door een mailtje te sturen naar het contact adres wat u vind hier op de website.

Wat als u nu nog geen toezegging hebt gedaan?

U hebt nog geen toezegging gedaan, maar u wilt het zendingswerk in Ierland wel steunen. Dan kan u ons dit op verschillende manieren laten weten. U kunt het machtigingsformulier onderaan deze nieuwsbrief invullen en opsturen of afgeven.U kunt het ook digitaal doen. Kijk dan onder het kopje ondersteuning hoe u dat doet.

Ook wanneer u hebt aangegeven niet te kunnen of willen sponsoren vragen wij u of u ons, ons voornemen en het werk van OM in Ierland in uw gebed aan de Here wilt opdragen.

In de afgelopen dagen is er steeds 1 tekst die telkens boven komt en dat is Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoop volle toekomst geven.

We voelen ons gedragen door God en jullie gebeden.

Mocht je nog vragen hebben laat het gerust weten.

Richard & Irene & Ina & Gerard & Willemijn van Opstaldinsdag 9 juli 2013

Beste lezer,

afgelopen zondag mochten we bij radio Assen langs voor een interview. via de onderstaande link kan je de uitzending luisteren. hij duurt een half uur.

http://ruiterserver.dyndns.org:8888/gemist/Kerkjournaal_2.mp3

veel luister plezier.

woensdag 3 juli 2013

45% aan toezegging

Vanavond mochten we horen dat we al op 45% aan toezeggingen hebben. Dat betekend dat we bijna op de helft zitten. GOD IS GOED!!

Voor onze begroting zijn we de komende 2 jaar elke maand een bedrag van 3600 euro nodig.
90% van dit bedrag zijn we nodig voor de huur van een woning, verzekeringen en leefkosten in Ierland. Door de crisis ligt de BTW op 23% waardoor de leefkosten hoog zijn. 10% van het bedrag wordt door OM besteed aan materiaal, maar ook wordt een deel van dit bedrag gebruikt om het voor zendelingen uit arme landen mogelijk te maken uitgezonden te worden.

Wilt u ons ook steunen om zo te helpen bij de verspreiding van het evangelie in Ierland? Kijk dan even bij 'ondersteuning' hoe u dat kan doen.

van het TFT


Als Thuis Front Team zijn we nu vier keer bij elkaar geweest. De eerste keer was o.l.v. Ab van Aalst, van OM, waarin hij heel veel heeft uitgelegd over het proces wat Richard en Irene nu door (gaan) maken en wat daar allemaal bij komt kijken. De overige keren hebben we elkaar als team wat beter leren kennen en hebben we ontdekt dat we allemaal heel graag Richard en Irene willen ondersteunen in hun verlangen om de blijde boodschap van het Evangelie in Ierland te gaan verkondigen. Verder hebben we flink wat praktisch werk voor onze rekening genomen, om Irene en Richard daarin tot steun te zijn. Dit varieert van het helpen nadenken over b.v. fondsenwerving of hoe de kinderen te betrekken in dit hele proces, tot het ophalen van sponsorbriefjes bij mensen uit de kerk. 

Van vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni zijn Richard en Irene, samen met hun kinderen, naar een voorbereidingsweekend geweest van OM. Hier waren ook nog andere deelnemers aanwezig die met met OM de wereld ingaan, o.a. naar Israël, Engeland, Chili, Zuid-Afrika en Equador. Op zaterdag waren familieleden en Thuis Front Team-leden uitgenodigd. Een aantal van ons waren daar aanwezig en hebben ontzettend veel goede informatie gekregen over wat het nou precies inhoudt voor Richard en Irene om weg te gaan (het brengt veel stress met zich mee en verhoudt die stress zich tot de verwachtingen die zij hebben t.a.v. dit hele proces). We hebben ideeën op gedaan op het gebied van fondsenwerving, maar ook over hoe je omgaat met andere culturen, door wat voor fases de zendelingen gaan in dit proces, wat kenmerken zijn van stress en vooral ook dat het werk van het TFT heel belangrijk is voor de zendeling, als schakel tussen hen en hun thuisfront (gemeente, familie, vrienden). Ook hebben we gezien hoe belangrijk gebed is voor Richard en Irene en hun kinderen! Zonder geestelijke bescherming en mensen die op de bres willen staan in gebed voor deze familie, wordt het voor hen erg moeilijk om staande te blijven in deze turbulente tijd. Maar ook als ze eenmaal gewend zijn aan het leven in Ierland! Er is iemand die het verschrikkelijk vindt dat de vreugde van het Evangelie gedeeld wordt met mensen die in onwetendheid leven.

De komende tijd willen we als TFT rondom Irene en Richard staan door hen te steunen in gebed, in praktische zaken als nieuwsbrieven verspreiden in kerken, sponsorbriefjes uitdelen en ophalen en wat verder maar voor handen komt. Bidt u met ons mee?