vrijdag 9 augustus 2013

Vakantie update

Met de fondsenwerving is het rustig, maar met de huizenjacht niet. Deze week hebben we weer een kijker gehad, volgende week staan er 2 bezichtigingen gepland. Volgende week vrijdag komt er iemand die voor de 2e keer komt kijken. Het is toch wel spannend allemaal.
Binnenkort gaan we wel alvast naar de GO-conferentie, zodat we eventueel in december kunnen vertrekken zonder dat we dan in februari terug hoeven te komen voor de volgende GO-conferentie. De conferentie wordt georganiseerd voor alle "nieuwe" OM-ers door OM Internationaal. We kijken ernaar uit om andere zendelingen te ontmoeten, ook al hebben we toch wel een teleurstelling te verwerken omdat we nu nog niet kunnen gaan. 

Vanmorgen deed Irene haar mailbox open en toen kwam er een mailtje binnen van Dagelijks Woord met de tekst uit Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. -- Jeremia 29:11
Zo houden we vol vertrouwen vol dan God ons zal leiden.