woensdag 16 oktober 2013

nieuwsbrief 5


 
Hallo allemaal,
Wat kan er veel gebeuren in een paar maanden!
De laatste 2 weken van augustus zijn we naar de GO conferentie geweest. Dit is het startpunt van alle nieuwe OM-ers internationaal. Vanuit 23 verschillende landen waren er ruim 200 mensen aanwezig. Ieder met één en hetzelfde doel, namelijk de wereld vertellen van de liefde van Jezus. De dagen waren gevuld met gezamenlijk ontbijten, worship, sssh-time, lezingen en voorbereiding op hoe en wat op het zendingsveld. De sssh-time was een half uur stil zijn! Niets doen, "gewoon" stil zijn en luisteren God de ruimte geven om tot je te spreken. Dat was best lastig de eerste dagen, stil zijn is iets wat we niet gewend zijn, maar oefening baart kunst. Op één van de ochtenden hadden we allebei het gevoel dat we de stem van God hoorde en die zei: "Maak je er geen zorgen over Ik zorg dat jullie in Ierland komen" en later nog eens: "Ik geef jullie mijn vrede mee op jullie reis". Terwijl op andere ochtenden we op verschillende manieren vertroost of bemoedigd werden. Dit was heel bijzonder en dankbaar om zo bemoedigd te worden.
 
Op de 2de dinsdag tijdens de conferentie kregen we te horen dat we ons huis hadden verkocht, we waren helemaal in de gloria totdat we vrijdag het telefoontje kregen dat de koop niet door ging. Wat waren we toen teleurgesteld en boos op God, Waarom mochten we eerst verkopen en geeft Hij het naar een paar dagen weer terug? We hebben dat allebei op onze eigen manier verwerkt. De één is een uurtje steentjes gaan gooien in een plas water en praten met God en de andere ging wat verontwaardig verder en daar kwam 3 dagen later het besef dat die net Jona was. Enorm blij met een boompje en daarna boos omdat de boom dood ging.We hebben er samen gebeden en erover gepraat en tot de conclusie gekomen dat wij geen recht hebben om boos te zijn. We lazen daarna Romeinen 8 en toen kwam vers 28 wel binnen: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Dat gaf ons weer het vertrouwen om door te gaan. 
 
 
 
Gebedsboom tijdens prayersday. Op de briefjes staan namen van mensen waarvoor gebeden is.
 
 
 

De kinderen hadden een eigen programma GO Kids. Hun thema was; The Armor of God (de wapenrusting van God naar Efeze 6). Ze hebben daar ook een lied en dans bij geleerd. De kinderen hebben het als erg fijn en leerzaam ervaren. Alles ging in het engels de hele dag door, ook voor Willemijn bij de GO Tots. Dit vond zij de eerste dagen lastig maar ook dat ging eigenlijk vanzelf beter. 
 
 
Het waren voor ons allemaal lange intensieve, leerzame dagen we zijn blij dat we geweest zijn. Het meest confronterende was wel dat iedereen aan het einde van de conferentie vertrok naar ‘hun’ zendingsveld en dat wij weer terug naar Assen ‘moesten’. Het verlangen om de Ieren te vertellen van de hoop die in ons is, is zo gegroeid. En dan iedereen te zien vertrekken en zelf nog te moeten wachten is moeilijk. In de eerste dagen was het dan ook best zwaar om het "gewone"leven weer op te pakken.
Maar er is goed nieuws! We hebben we inmiddels ons huis opnieuw verkocht! 11 November is de overdracht. We kunnen dan nog niet gelijk vertrekken naar Ierland. Maar gaan begin november verhuizen naar een tijdelijke woning in Assen. We zijn erg dankbaar dat het allemaal zo gaat. Op dit moment zijn we dus erg druk bezig met opruimen en inpakken.
Ondanks de verkoop van ons huis hebben we nog geen 100% zekerheid dat we in december weg kunnen. We zitten nu op 65% van het bedrag wat we nodig zijn om 2 jaar in Ierland te verblijven. Op 1 december moeten we de rest van het bedrag bij elkaar hebben, om in de kerstvakantie weg te kunnen gaan. Dat houd concreet in dat we nog 1200 euro per maand nodig zijn, voor de komende 2 jaar. We zijn erg dankbaar voor al de toezeggingen die we op dit moment binnen hebben.
 
Wat we terug krijgen van onze ‘financiële man’ is dat veel mensen een éénmalige gift gedaan hebben en daar zijn we erg blij mee. Maar we zijn nog op zoek naar mensen die ons maandelijks willen steunen. Zo ontstaat er een vaste inkomensstroom, waar wij en OM-Ierland op kunnen bouwen. Wilt u nadenken wat u voor ons kunt betekenen? Op onze site kunt u vinden hoe uw geld besteed wordt.
 


Gebedspunten
Bidden
- voor alle praktische zaken
 -voor voldoende financiën
 -voor ons TFT
Danken
-voor snelle verkoop van ons huis
-voor support tot nu toe


We voelen ons gedragen door God en jullie gebeden.
Mocht je nog vragen hebben laat het gerust weten.
Richard & Irene & Ina & Gerard & Willemijn van Opstal
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ja, ik ben graag bereid om zending in Ierland en zo het werk van Richard & Irene te ondersteunen door middel van gebed, meeleven en/of financiële steun.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief per: O Post O Email (heeft voorkeur!)
Ik zeg toe m.i.v. 01-12-2013 voor de duur van de uitzending of tot wederopzegging per:
O maand O kwartaal O jaar O eenmalig, een bijdrage te zullen geven van:
O 10 O 20 O 50 O anders, namelijk EUR .....................................
O Ik machtig Stichting Operatie Mobilisatie mijn bijdrage van mijn rekening af te schrijven.
O Ik zal mijn bijdrage zelf voldoen door overschrijving naar rekening 114232938
t.n.v. Operatie Mobilisatie te Emmeloord, o.v.v. Familie van Opstal.
U kunt deze antwoordkaart opsturen naar :
TFT Familie van Opstal, p/a Klaverveld 25, 9407 GT Assen
Een mailtje of een telefoontje naar OM is genoeg om de machtiging stop te zetten.
Mijn gegevens
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………
Telefoon: …………………E-mail: …………………………………………………………
□giro- of □bankrekeningnummer: …………………………………………………
Datum: …………………… Handtekening: ……………………………………………