zondag 24 november 2013

Up-date

Gisteravond is de laatste stand opgemaakt. Er is 91,1% aan financiele steun toegezegd. Dat is een totaal bedrag van 82.054 euro. Dat is een geweldig bedrag waar we God heel dankbaar voor zijn. We zien veel zegeningen en hebben geleerd om op Hem te vertrouwen. God sluit wegen waar wij op vertrouwden en opende mogelijkheden die mensen niet zouden verzinnen.
Deze week gaan we dit bedrag aan OM Ierland voorleggen. We weten dat we nog geen 100% dekking hebben voor ons verblijf. Toch moeten we deze week weten of we mogen komen, omdat Richard zijn contract bij Croon voor 1 December moet opzeggen om na de kerstdagen te kunnen vertrekken.
Willen jullie bidden voor de staff van OM Ierland, zodat zij de juiste keuze mogen maken?

Wij zijn er klaar voor om te vertrekken en de kinderen ook. Zij hebben er telkens meer zin in ook al realiseren zij zich dat als alles doorgaat wij hier nog maar 5 weken zijn. Het afscheid nemen komt in een keer heel dichtbij.
Daarom ook de vraag om voor Ina, Gerard en Willemijn te bidden. Dat ook zij de kracht krijgen om met hun Hemelse Vader deze reis te maken.

zaterdag 16 november 2013

Benefietconcert

Gisteravond een prachtig concert gehad. We hebben mogen zingen van en voor de God die ons geroepen heeft. We mochten Zijn naam verhogen. We hebben mogen genieten van de gaven die Hij aan mensen heeft gegeven. Dat maakt ons dankbaar, zoveel verschillende mensen die hun gaven in dienst van Hem willen geven. Van zingen tot helpen bij het opbouwen van het podium, van welkom staan tot opruimen en schoonmaken an de kerk na afloop.  Het maakt ons klein, en je realiseerd je dat de een niet meer of minder is dan de ander. Het enige wat God vraagt is of we hem willen volgen op de weg die Hij tevoren bereid heeft te gaan.
Het is een heerlijke bemoediging geweest, zoveel mensen die gekomen zijn naar het concert om te luisteren en zelf mee te zingen. Dank aan God die tijd vrijgehouden had in de agenda van Martin voor deze avond, En dank aan Martin die door zijn teksten laat horen dat God er is in hele gewone dingen, dat je niet alleen bent maar dat Hij er is, in moeilijke en minder moeilijke tijden. Wat een geweldige bemoeding heeft het gegeven  om door te gaan ook al lijkt het soms dat we gek zijn. We hebben een levende God die laat merken dat Hij leeft en voor ons zorgt. In geestelijke bemoediging maar ook in praktische zin. We hebben gisteravond weer een paar financiele sponser erbij gekregen, daar zijn we heel blij mee.
Toch zijn we er nog niet.
We hebben op dit moment nog voor de komende 2 jaar elke maand 900 euro nodig om te kunnen voorzien in dagelijks levensonderhoud en verzekeringen die we nodig zijn om als gezin te kunnen leven in het buitenland.
Draag je zending een warm hart toe en wil je de verspreiding van het mooie evangelie van onze levende Koning steunen, kijk dan bij ondersteuning hoe je dat kan doen.


 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn kracht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

maandag 11 november 2013

verhuisd

Vandaag was het dan zover, om 10.00 werd bij de notaris de woning aan de Ruiterakker over gedragen aan de nieuwe eigenaars. Toen we ons huis in de verkoop deden hebben we God gebeden om mensen die net als wij, Hem centraal hebben staan in hun leven. God heeft dat gebed verhoord. Er wonen nu weer mensen aan de Ruiterakker 127 die God willen volgen en Hem willen uitstralen in leven.
Afgelopen zaterdag hebben we samen met vrienden de laatste spullen naar Pesse en ons tijdelijk onderkomen gebracht. 's middagshebben we het huis aan de Ruiterakker schoongemaakt. Gisteravond zijn we samen met de kinderen nog 1 keer door het lege huis gegaan, en afscheid genomen. We hebben God gedankt voor de tijd die we daar samen gehad hebben, het waren hoogte en diepte punten. Maar in dat alles was God er en zorgde voor ons.
De laatste weken was een grote achtbaan van emoties, niet alleen voor ons maar ook voor de kinderen. Afscheid nemen van het huis en toch nog niet zeker zijn dat we definitief weg kunnen doet best wat met je. Soms slaat de twijfel toe, menselijk gezien zijn we knettergek, toch is er altijd een zeker weten dat God ons geroepen heeft.
Gisteren las iemand tijdens het gebed Jesaja 40 vers 29 t/m 31;
Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelf sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Wij merken telkens dat je de kracht krijgt om stappen te zetten. We hoeven het niet alleen te doen, het is God die het doet, en voor Hem willen we het ook doen.
Soms is het lastig omdat het lijkt dat wij in het middelpunt staan en het om ons draait. Wij hebben support nodig en daar moet je om vragen. Maar uiteindelijk is het om samen God uit te stralen in de wereld, en gaat het dus om Hem en niet om ons. Wij zijn allemaal een werktuig in zijn hand, ieder mag zijn steentje bijdragen op zijn of haar manier. Zo ook komende vrijdag als er een benefiet concert met Martin Brand en Trust is. De avond wordt georganiseerd om weer een stukje in de financiele support te stijgen, Maar ook deze avond kan en mag iedereen op zijn eigen manier helpen, door muziek te maken of gewoon om alleen maar te luisteren. Hij staat die avond centraal en mogen we juist degene die het allemaal werkt naar zijn hand groot te maken en aanbidden.

Hem komt alle lof, eer en dank toe, halleluja!!

Richard en Irene