zondag 7 september 2014

langzaam aan

Langzaam aan worden de plannen uitgevoerd. Zo mochten we afgelopen week een start maken met het opbouwen van een stuk muur. Vroeger was er om heel het terrein van Lacken een muur van ongeveer 2 meter hoog. Jaren geleden was er een stuk muur aan de straatkant die omgevallen is. Wat er voor zorgde dat je vanaf de straat zo het terrein op kon kijken. Dit gaf een lelijk straatbeeld. Een deel van de muur die nog staat en een deel dat er vervallen uit ziet.Dit zorgde ervoor dat de wens er was om de muur weer op te bouwen.


Het plan is om van het binnenterrein een ruimte te maken voor een voetbalveldje, en een plek waar we zomers buiten kunnen zitten. Dit zorgde ervoor dat de wens om de muur weer op te bouwen er ook was, zodat we wat privacy hebben.Het oude plan was om van het binnenterrein een parkeerplaats te maken. De engineer die in april vertrokken is had tekeningen gemaakt voor een parkeerplaats. Ook had hij iedereen verteld dat we een vergunning hadden om het in een parkeerplaats van te maken. Maar in mei kregen we een waarschuwingsbrief van de gemeente dat we illegaal aan het bouwen waren. Dit heeft er ons toe gedwongen om een andere bestemming aan dit terrein te geven. Omdat onze over buurman aangaf dat hij bezwaar zou indienen als we een vergunning voor een parkeerplaats zouden aanvragen. Omdat we nog andere mogelijkheden hebben op het terrein voor een parkeerplaats te maken waar geen bezwaar tegen zou zijn hebben we ervoor gekozen om het plan te wijzigen. Door deze wijziging was er voor mij een extra reden om te gaan zoeken naar stonemasons om de muur weer op te bouwen. Via een van de board members kwamen we in contact met een stonemason die aangaf ons graag te willen helpen. Hij zou dan een vrijdag en zaterdag komen. Wij zouden de voorbereiding doen, van struiken weghalen en alle losse stenen zodat hij op vrijdag gelijk kon beginnen.


Op vrijdag morgen zag het er zo uit, een fundering klaar om verder op te bouwen.


Er was ons verteld dat een stonemason in twee dagen zo'n 15m2 kan bouwen. Er kwam een stonemason en een hulp, zelf waren we met twee personen van OM en twee vrijwilligers uit de kerk van Athlone. samen hebben we 50m2 muur op kunnen bouwen. Aan het eind van de zaterdag zag het er zo uit:

Om de muur op dezelfde hoogte te krijgen moet er nog 50cm bovenop. Maar de stonemason wil graag terug komen om te helpen met het afmaken van muur. Hij wil ook andere mensen meebrengen om te helpen bij het opbouwen van het Lackan house.
Het is bijzonder hoe God mensen bij elkaar brengt om hem samen te kunnen dienen. En dan lijkt het hier maar te gaan om een muur, maar tijdens het bouwen van de muur zijn er zulke waardevolle gesprekken waardoor we elkaar als christen mogen opbouwen. Op deze manier hadden niet alleen wij, maar ook de stonemasons een bemoedigend weekend, maar wij ook.

Op het moment dat wij de muur aan het bouwen waren, hadden we met de Big Red Bus een primeur. We hebben voor het eerst in de 10 jaar dat we de bus hebben, hebben we een hele vrijdagmiddag midden in Dublin mogen staan. Een hele middag midden in Dublin woorden van Jezus geschreven op de bus, daarnaast werd er ook aan straatevangelisatie gedaan. In Dublin woont 1/4 van de totale bevolking, het was een mooie gelegenheid om een gedeelte van deze bevolking te bereiken met het evangelie van Jezus christus. En zo werd er afgelopen weekend op vele manieren gebouwd aan en voor God koninkrijk.