dinsdag 18 oktober 2016

Na de zomer

Turf ligt te drogen
De zomer is weer voorbij, de herfst heeft hier zijn intrede alweer gedaan. Maar gelukkig is de turf droog binnen en kunnen we het huis weer verwarmen deze winter. Maar dat is niet alles wat we deze zomer gedaan hebben! 
Impact Ireland 2016
Tijdens Impact Ireland hadden we 33 deelnemers uit veel verschillende landen. Een aantal van hen waren hier voor een 2de of zelfs 3de keer. Irene mocht dit jaar weer koken en dat was voor 120 mensen. Gelukkig had ze een mooi team om mee te werken, ook daarin is het gaaf om talenten van teamleden te ontdekken. Tijdens het koken zijn er veel gesprekken gevoerd over de meest  uiteenlopende onderwerpen, van hoe snij je een ui tot meer theologische onderwerpen. 

Eerst waren er vijf dagen van toerusting en training, daarna gingen alle deelnemers in groepen uiteen om verschillende kerken in Ierland te ondersteunen met evangelisatiewerk. Richard en Ina zijn met een team mee geweest naar Shannon. De kerk in Shannon bestaat uit zo’n 30 volwassenen en bijna 20 tieners. Deze groep nam Ina gelijk op en ze heeft veel nieuwe vrienden gemaakt. We zijn de week dat we daar waren voornamelijk met deze tieners opstap geweest. Elke morgen deur aan deur evangelisatie, ‘s middags kon je ons vinden op het plein in het centrum en ‘s avonds was er een   
Ina doet een drama-stuk op straat in Shannon
activiteit in de kerk. In het begin van de week lieten de jongeren het praten aan de volwassenen over, maar op de vrijdag waren er heel veel die konden zeggen dat ze zelf gesprekken hadden gehad aan de deur. Het was zeker een bemoedigende tijd, maar ook een tijd om te realiseren in welke geestelijke armoede de mensen leven. Vooral jongeren staan open voor het Evangelie en hebben vragen. De meeste ouderen zijn stug en willen niet praten. Via deze link: https://youtu.be/MbD1Lg_eeM0 is te zien en te horen hoe Ina deze tijd in Shannon ervaren heeft.

BCM kampen 
Na Impact Ireland zijn de kinderen naar de kinderbijbel kampen van BCM (Bible Centred Ministry) geweest. Met dank aan verschillende sponsors die dat mogelijk gemaakt hadden. De kinderen hebben een heerlijke week gehad. Bijbel verhalen gehoord, Bijbelverzen uit het hoofd geleerd, werkjes gedaan en heerlijk gespeeld. En dat samen met allemaal gelovigen om je heen is voor hen heel bijzonder! En deze weken helpen ons als ouders om wat meer tijd samen te hebben, en voor de kinderen die thuis waren.

Visite!!
In augustus hebben we visite uit Nederland gehad, en hebben we wat kunnen laten zien van ons werk en het mooie land waar we in mogen wonen. Het is heerlijk om even zonder het middel van techniek weer bij te praten en relaties te verdiepen.

Verandering
In de afgelopen maanden hebben we een moeilijke keuze moeten maken, we zijn namelijk van kerk veranderd. Zoals eerder verteld gingen we hier naar een Baptistengemeente in Athlone. We hebben in deze 2,5 jaar een relatie met God op kunnen bouwen in het Engels. Maar de afgelopen tijd kregen we honger naar meer dienstbaar te kunnen zijn in de gemeente. Veel taken waren er al opgepakt en het voelde voor ons dat we vooral aan het consumeren waren en aan de zijlijn stonden. God heeft ons de weg gewezen naar een andere kerk in Roscommon, de Church of Ireland. Dit is een Anglicaanse kerk met een voorganger die Bijbelgetrouw is. De dominee in deze kerk is pas 1 jaar dominee en dit is de eerste gemeente waar hij dient. In deze kerk is het 20 jaar geleden dat er een dominee was. Daardoor is de kerk bijna leeg gelopen. Voor de weinige mensen die komen is het vooral gewoonte om de zondagse eredienst te bezoeken. Naar de doordeweekse activiteiten komen er een, hooguit twee mensen. Toch is er nu gestart met 1x in de maand een gebedsavond en elke vrijdagavond is er een evangelisatiedienst. Ook is er gestart met een zondagsschool. We ervaren dat we hier veel mogelijkheden krijgen om ook buiten het werk van OM dienstbaar te zijn binnen een lokale gemeente. Ina heeft aangegeven dat ze graag het Avondmaal mee wil vieren hier in de kerk, daarom zal zij D.V op zondag 6 november belijdenis afleggen van haar geloof om zo toegang te krijgen tot het Heilig Avondmaal. Dat is voor ons, als ouders, erg bijzonder maar ook voor de kerkgemeente hier. Veel van deze gemeenteleden kunnen zich niet herinneren dat er ooit een belijdenisdienst is geweest in de kerk. Tegelijk is het ook een mogelijkheid voor Ina om aan klasgenoten te vertellen van haar geloof in Jezus en hen uit te nodigen voor de dienst.

Werk
Schilderen van de kozijnen
In de vakantie kwam er ook nog een professioneel schilder naar Lacken House om te helpen bij het verven van het huis. We hadden wel gezien dat er wat rotte plekken waren in de kozijnen en dat het hard nodig was om de kozijnen te repareren en te verven. Maar toen we begonnen, bleken álle kozijnen rotte plekken te hebben. Het was meer dan 10 jaar geleden dat de kozijnen voor het laatst geverfd waren, en dat in een land waar het 90% van de dagen regent! We hebben aan twee zijkanten van het huis de kozijnen kunnen repareren en kunnen verven, zodat die er weer een paar jaar tegen kunnen.

Op 3 september mochten we onze nieuwe team leden ontvangen: drie singles, veertien studenten en een gezin! In de twee weken die volgenden heeft Irene voor hun gekookt omdat de training best intensief is en zo konden ze rustig acclimatiseren. Er is ook een team wezen helpen bij de evangelisatie-activiteiten op de National Ploughing Championship. Irene heeft ook voor hen gekookt. We hopen verhalen van de Ploughing in de komende tijd hier een plekje te geven.

School Ondertussen zijn de kinderen weer naar school en is het leven van structuur weer terug. En dat is heerlijk na twee (voor Ina zelfs drie!) maanden van vakantie. Vorig jaar december vertelden wij dat er op school gedacht wordt dat Willemijn dyslexie heeft. Afgelopen februari is ze getest en uit de test blijkt dat ze een hevige vorm van dyslexie heeft. Het is dusdanig dat onder de ‘normale’ omstandigheden Willemijn niet mee kan komen met school. Een mogelijkheid om wel mee te komen is met technologische middelen. Samen met de school hebben we geld aangevraagd voor een laptop en software, helaas hebben we maar de helft van het aangevraagde bedrag toegekend gekregen, wat betekent dat de school alleen maar de software kan aanschaffen en zelfs daar moet bijbetalen en helaas geen laptop. Inmiddels hebben we via supporters de mogelijkheid om voor Willemijn een laptop aan te schaffen, hier zijn we echt heel dankbaar voor.

Zo, nu zijn jullie weer op de hoogte van ons wel en wee.  De hartelijke groeten van ons vijven:  Willemijn, Gerard, Ina, Irene en Richard.