Ondersteuning

Het woord zendeling geeft al aan dat je gezonden wordt. Ook Richard en Irene zijn uitgezonden. Deze uitzending houdt in dat Richard zijn baan heeft opgezegd om zich zo voor 100% te kunnen richten op het werk in Ierland. Dit betekend dat er geen inkomen is, daarom zijn Richard en Irene afhankelijk van giften en sponsoring. Dat is een grote stap, maar wel één in vertrouwen. We zijn er van overtuigd dat het Gods plan is dat ze in Ierland wonen. Hij zal ook tot de harten van mensen spreken of zij Richard en Irene kunnen/willen ondersteunen.

Er is best een groot bedrag nodig om in Ierland aan de slag te kunnen. Maar tegelijk weten we ook vele kleine maken een grote.


Wilt u financieel helpen om zo verspreiding van het evangelie in Ierland mogelijk te maken? Dan kan je een machtiging afgeven aan OM. Dit kan je doen op de volgende website: operatiemobilisatie.nl/familievanopstal . Of je kan deze printbare antwoordkaart invullen en opsturen naar OM Nederland, Assemblageweg 9 8304 BB Emmeloord. Wanneer u weer wilt stoppen dan is een telefoontje of mailtje naar OM genoeg om het stop te zetten.

We willen je hartelijk danken voor je support waardoor onze uitzending naar Ierland mogelijk is om zo te helpen aan de verspreiding van het goede nieuws

Wil je op hoogte blijven van alles wat er op het Ierse zendingsveld gebeurd? Meld je dan aan bij contact voor de nieuwsbrief.

Je bijdrage aan onze uitzending mag je van de belasting aftrekken omdat OM Nederland een CBF keurmerk heeft.
Toelichting bij begrote kosten Richard en Irene


De begrote kosten voor Richard en Irene bestaan uit de volgende onderdelen. De verschillende onderdelen worden kort toegelicht.

 

 Totaal (per jaar)

Per maand

Kosten levensonderhoud

   13.200

        1.100

Verzekeringen

   6.384

           532

Huur

   9.240

           770

OM

   3.000

            250

Reiskosten

     1.576

            132
Kosten levensonderhoud

Hieronder vallen alle kosten die betrekking hebben op het levensonderhoud in Ierland. Eten, drinken, kleding etc. Ook de gemeentelijke lasten moeten hieruit worden betaald.


Verzekeringen

Het hele gezin Van Opstal wordt in Nederland uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Hierbij komt dat Richard en Irene ook geen dienstverband hebben met OM, ze zijn immers vrijwilliger. Hierdoor verandert er op het gebied van verzekeringen veel voor hen. Deze post is dan ook een optelsom van alle premies voor verzekeringen inzake: ziektekosten, inboedel, wettelijke aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en ook premies voor bijv. de AOW.


Huur

Zoals de titel al doet vermoeden betreft dit de huur die Richard en Irene in Ierland betalen. Ook de kosten voor gas, water, electra en telefonie zitten hierbij in.


OM

Van de giften besteden Richard en Irene ook een gedeelte aan OM. Hierbij kunt u denken aan de GO-Conferentie (als aftrap van de twee jaar Ierland) een bijdrage aan het noodfonds, ondersteuning van missionairs uit kansarme gebieden en een bijdrage voor de activiteiten van OM in Nederland.


Vervoerskosten

Voor de jaarlijkse APK en het onderhoud van hun auto. Die is nodig om de kinderen van- en naar school te brengen en om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De dorpen zijn niet groter dan de wijk Peelo waarin Richard en Irene nu wonen waardoor ze grotere afstanden moeten overbruggen. En fietsen niet een optie is vanwege de afstanden en de wegen niet zijn berekend op fietsers.


Als u vragen of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten. Wij beantwoorden ze graag!

Het Thuis-Front-Team, Richard en Irene,