Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie internationaal.

OM is een international en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God!
Ze zijn al meer dan 50 jaar actief in het helpen van kerken om de bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurd op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingswerk tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken erop uit om over land en zee dit werk te doen. Het meest bekend is OM door het boekenschip en zendingsschip de Logos Hope. Momenteel zijn er ongeveer 600 fulltimers, waaronder zo'n 155 Nederlanders aan het werk in meer dan 110 landen.

Het doel van OM internationaal is:

'Transformatie van mensenlevens door Jezus Christus, wereldwijd.'

De waarden van OM zijn het kennen en verheerlijken van God, leven in gehoorzaamheid aan Gods woord. Genadige en integer mensen zijn, offervaardig dienen, liefde en respect betonen, getuigen van Jezus Christus, de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen, bidden voor de wereld en de gemeente hoogachten.

OM mobiliseert de kerk om de kennis van Jezus Christus en Zijn liefde te delen met elke generatie, in elke natie. OM pioniert en leidt initiatieven om levens te herstellen, gemeenschappen te bouwen en om hoop te brengen in meer dan 110 landen.


Operatie Mobilisatie Nederland.

Sinds 1963 is OM ook actief in Nederland. In 1971 werd het eerste kantoor geopend, er is nu ook een kantor in Amersfoort. Ze hebben de afdelingen Gaan, Geven, Ondersteuning en Ministry.
Naast de medewerkers op de kantoren groeit tijdens de vakantieperioden de medewerkers met een paar duizend jongeren die met hun acties meegaan, (Teenstreet). Het merendeel van de OM medewerkers zijn jongeren. Alle deelnemers voor twee jaar doorlopen het Global Action trainingsprogramma. Ze doen mee aan evangelisatiewerk, hulpverlening en ondersteunende activiteiten en groeien in praktisch discipelschap.