Wie zijn wij?

  
Wij zijn Richard en Irene van Opstal, samen met onze 3 kinderen, Ina, Gerard en Willemijn wonen wij sinds 27 december 2013 in Ierland. Hieronder zullen we vertellen hoe we zover gekomen zijn.


In 2011 zijn wij naar een discipelschapstraining van OM geweest. Dit was omdat we er een keer een weekend tussenuit wilde, en we ons wilden verdiepen in de bijbel. En in het dagelijkse leven kwam het er maar niet van om samen diep de bijbel in te duiken. Eerst mochten we niet komen omdat we te oud waren, maar opeens werd de leefijdsgrens verhoogd en konden we toch gaan. We werden erbij bepaald dat Jezus niet vraagt om een christen te zijn maar een discipel, een lamp of zout. Dit geldt voor iedereen, God kan iedereen gebruiken in het werk voor Zijn koningkrijk. In dit weekend hoorden we ook verschillende verhalen over het werk aan boord van de Logos Hope. Het schip dat rondvaart over de wereld zeeen, er werd getuigd van het werk dat God elke dag in mensen harten doet en hoe dit verloren mensen omkeerd. Geraakt door de woorden van God en de verhalen van de mensen zeiden we tegen elkaar, als de kinderen oud genoeg zijn gaan we ons inzetten voor de zending aan boord van het schip de "Logos Hope".

Weer thuis gekomen hebben we de ervaringen van het weekend gedeeld met de kinderen. Dit bracht Ina ertoe om een spreekbeurt te houden over het werk van OM. Hierdoor werden we geconfronteerd met de vele vacaturen voor technisch personeel. Kort hierna viel er weer een nieuwsbrief van OM op de mat. Dit keer met veel vacatures voor elektrotechnisch personeel. Daardoor kregen we beiden de vraag of we echt pas over 20 jaar zouden moeten gaan of dat we er nu al over na moesten denken of dit Gods plan met ons is. Zondags in de eredienst kregen we te horen dat als je bereid ben om aan het werk voor God te gaan, je dat tegen Hem mag vertellen. Stel jezelf beschikbaar, en God doet de rest. Dit hebben we 's avonds gedaan. De dag erna lag er weer een nieuwsbrief met daarin de vacatures voor elektrotechnisch personeel, nu konden we er niet meer omheen. En hebben gesolliciteerd voor een functie aan boord van de Logos Hope. Dit betekende dat we er aan moesten gaan wennen om alle zekerheden van huis en werk los te gaan laten, en dat is moeilijk kan ik je vertellen. 

Het duurde bijna een half jaar voordat we een definitief antwoord kregen. In dat half jaar is Richard nog twee weken naar Malawi geweest om mee te helpen bij de renovatie van de kinderafdeling van het ziekenhuis in Nkhoma. 2 weken helpen en leven met de armoede om je heen maakt je bewust van alle rijkdom om je heen in Nederland die je geen echte rijkdom geeft. Ook kwamen we door dit project erachter dat we een gezin zijn dat relatie gericht is. Daardoor stelden we onszelf de vraag of het schip wel de juiste plaats voor ons zou zijn. Omdat je dan maar in elke haven ongeveer 2 weken bent en dan weer vertrekt om er waarschijnlijk nooit meer terug te komen. Toen we dan ook van OM te horen kregen dat ze geen plek voor ons hadden was dat voor ons niet heel teleurstellend. 

Wel kregen we van OM gelijk de vraag of niet naar Ierland wilden gaan om daar God te dienen met de gaven die we gekregen hebben. Hier hebben we over nagedacht en gebeden, en hebben besloten om serieus hierop in te gaan. Nadat we onze sollicitatie en motivatie brief hadden opgestuurd hebben we God gevraagd of we snel antwoordt mochten krijgen. Nog geen 24 uur later hadden we antwoord uit Ierland. They were excited en buzzing about this opportunity.

Begin maart zijn we een week naar OM Ierland geweest om met elkaar kennis te maken, en te kijken of er ook wederzijds een klik is. We hebben in die week veel gezien en gehoord over hoe er gewerkt wordt, waar hulp nodig is. En waar wij kunnen helpen. We hebben elkaar twee weken bedenktijd gegeven, om zo rustig te kunnen beslissen. Om in deze weken een beslissing te kunnen maken hebben we veel met vrienden gesproken, ook kregen we de hulp van Andy Stanley een Amerikaanse predikant. Hij had een serie preken over hoe je een keuze maakt, en hoe je die eerlijk maakt. Zeker door deze preken konden wij niet anders meer besluiten om ons beschikbaar te stellen voor het werk van God in Ierland. Omdat ons levensverhaal is dat we in alles met God willen optrekken en op Hem willen vertrouwen omdat Hij voor ons zorgt. We konden gewoon niet zeggen dat we God vertrouwen, maar dat hij niet voor ons kan zorgen in Ierland.

Onze trouwtekst was exodus 33:15. Als u zelf niet met ons meegaat doe ons van hier dan niet optrekken. God is de afgelopen 12 jaar met ons opgetrokken, en we geloven dat Hij ons klaar gemaakt heeft om nu naar Ierland te gaan, en hier de mensen te vertellen en te laten zien dat God houd van de mensen.

Het is nu September 2015 en wonen nu al bijna 2 jaar in Ierland. We hebben in deze twee jaar gemerkt dat dit de plek was die God voor ons had. We hebben zoveel zegeningen mogen tellen. Dingen die op z'n plek vallen die niet toeval kunnen zijn, we hebben Gods leiding gezien in het huis dat we kunnen huren, de school waar de kinderen geweldig zijn opgevangen. Het spreken van het engels was na 6 weken al geen problem meer voor ze. Irene die na een paar maanden gevraagd werd om de catering voor groepen op te pakken, waarin ze helemaal in haar element is. Het financiele support dat voor deze eerste twee jaar volledig is. En dan ook het praktische waarin Richard heeft kunnen helpen op Lacken om verbetering te brengen. In oktober 2014 is Richard gevraagd om het leiderschaps team van OM ierland te komen versterken. En zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen waarin we mochten merken dat God het is die ons leidt en voor ons zorgt.

Omdat ons contract voor 2 jaar, is betekend dat dat we ons ook weer moeten afvragen waar God ons wil gebruiken in de toekomst. Want ook al hebben we veel zegeningen ervaren hoeft dat niet te betekenen dat God ons langer nodig is in Ierland. Nadat we God gevraagd hebben waar Hij ons wil gebruiken na December heeft Hij ons duidelijk gemaakt dat we hier in Ierland nog langer nodig zijn om te helpen bij de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Omdat we ook nu in gehoorzaamheid aan God Hem willen volgen maken we ons klaar om alles voor te bereiden voor een langer veblijf.