OM IerlandOperatie Mobilisatie Ierland.

OM Ierland heeft 3 speerpunten:
  1. bereiken van de Ieren met het evangelie
  2. mobiliseren van de gelovigen
  3. ondersteunen van de plaatselijke kerken.
1. Reaching
OM Ierland zoekt naar manieren om de Ieren te bereiken met het evangelie  Hun visie is om levens te veranderen en op langer termijn de locale samenleving en de Ierse maatschappij door directe en persoonlijke evangelisatie, sportkampen, creative ministry programma's en nog veel meer. Het vertellen van het evangelie en het maken van discipelen staat centraal in elke evangelisatie project. 1,5% van de bevolking van Ierland belijd een persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben. Uit liefde voor hen die Jezus Christus niet kennen en in gehoorzaamheid aan Gods grote opdracht is OM opzoek om mensen te bereiken met het levensveranderende boodschap van het evangelie.

2 Kor 5:17 Daarom ook is iemand die een is met Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

2.Mobilising
Mobilisatie kan worden gedefinieerd als "Geloof in actie". God is het die elke discipel van Hem in actie zet om te bidden, te geven of te gaan. De rol van OM Ierland hierin is dat zij de discipelen de mogelijkheid willen bieden om hun geloof ook werkelijk in daden om te zetten.

Matteus 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wst ik jullie opgedragen heb.

3.Equipping
OM Ierland streeft ernaar om mensen toe te rusten en middelen beschikbaar te stellen om samen met de plaatselijke kerken, de Ieren te bereiken met het evangelie.
Ze proberen plaatselijke kerken te helpen met het aanbieden van teams voor de korter termijn, maar ook stagiares via het jaar programma (Immersion). Opleidingen te geven in evangelisatie en creatieve kunsten.
De evangelische kerken in Ierland zijn zeer klein. De meeste kerken bestaan uit niet meer dan 50 leden. Vaak worden de kerken geleid door mensen met visie en passie, maar missen ze voldoende steun om meer te doen. Ook als de kerken groter zijn ontbreekt het vaak aan middelen en kwaliteit om de Ieren te bereiken.

Efeziers 4:11 En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.